Interaktywna lekcja z zakresu fizyki i techniki – 14.01.2011

W dniu 14.01.2011 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle odbyła się interaktywna lekcja przeprowadzona przez dwuosobowy zespół studentów Politechniki Rzeszowskiej
i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obejmowała treści z zakresu fizyki i techniki. Miała ona na celu rozwijać zainteresowania uczniów naukami ścisłymi i lotnictwem.
Lekcje te są częścią Programu „Czas na Inżyniera”, realizowanego przez WSK „PZL-Rzeszów” S.A. Projekt adresowany jest do uczniów szkół średnich z województwa podkarpackiego i jest odpowiedzią na duże zainteresowanie szkół średnich, władz oświatowych województwa oraz samej młodzieży i rodziców promocją przedmiotów ścisłych, kształcenia na kierunkach technicznych, zawodu inżyniera, będącego profesją przyszłości, a także prognozowane potrzeby firm lotniczych z naszego regionu w zakresie fachowych kadr dla tego przemysłu.
Wykorzystując interaktywne pomoce dydaktyczne prowadzący pokazali młodzieży,
że proste prawa fizyki, znane i wykorzystane przed wiekami, mają zastosowanie
w najnowocześniejszych konstrukcjach lotniczych. Zajęcia spotkały się ze sporym zainteresowaniem wśród młodzieży przede wszystkim ze względu na swą innowacyjność.