Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs kolęd i pastorałek!

REGULAMIN KONKURSU MIĘDZYKLASOWEGO KOLĘD I PASTORAŁEK „Zaśpiewajmy kolędę…”

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski
Termin i miejsce konkursu: 16.12.2016 – sala gimnastyczna

Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie zespoły klasowe, tj. co najmniej 3 osoby.
2. Uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną w dowolnym języku.
3. Czas wykonania utworu nie może przekroczyć 5 minut.
4. Uczestnicy wykonują repertuar z podkładem muzycznym lub żywym akompaniamentem.
a) W przypadku korzystania z podkładu muzycznego należy dostarczyć go na CD lub pendrivie do organizatorów konkursu najpóźniej do 15.12.2016

Nagroda: Bon – szczęśliwy numerek dla całej klasy do wykorzystania w dowolnie wybranym dniu.

Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa złożona z nauczyciela, członka Samorządu Szkolnego oraz przedstawiciela Rady Uczniów. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury konkursu, a decydujący głos ma przewodniczący Jury.

Zgłoszenia są przyjmowane do 13.12.2016 do przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.

Karta zgłoszenia udziału
Klasa: …………………………………………………………………
Tytuł: …………………………………………………………………..
Ilość osób: …………………………………………………………….

Gorąco zachęcamy do udziału!