Regulamin konkursu plastycznego – ilustracja do wiersza Bolesława Leśmiana pt. „W malinowym chruśniaku”

„W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem

Zapodziani po głowy, przez długie godziny

Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.

Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem.”

 

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski

Patronat: nauczyciele poloniści (Elżbieta Drozd, Małgorzata Kłusek, Bożena Krzyżak, Agnieszka Żeromska – Sroka)

Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów II LO w Jaśle.
  2. Prace należy wykonać w formacie A4, dowolną techniką.
  3. Na odwrocie pracy należy podać imię, nazwisko i klasę.
  4. Termin składania prac upływa dnia 02.2017r.
  5. Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej.
  6. Nagroda główna to bon o wartości 50 zł na zakupy w sklepie artykułów biurowych. Przewiduje się również przyznanie wyróżnień i dyplomów.

Prace oceniać będzie komisja konkursowa składająca się z patronów konkursu. 

Prace konkursowe pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikacji.

lesmian-konkurs