REGULAMIN KONKURSU MIĘDZYKLASOWEGO PIOSENKI WALENTYNKOWEJ „Where is the love…?”

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski

Termin i miejsce konkursu: 14.02.2017 – sala gimnastyczna

Warunki uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie zespoły klasowe, tj. co najmniej 3 osoby.
  2. Uczestnicy wykonują dowolnie wybrany utwór muzyczny o tematyce miłosnej w dowolnym języku.
  3. Czas wykonania utworu nie może przekroczyć 5 minut.
  4. Uczestnicy wykonują repertuar z podkładem muzycznym lub żywym akompaniamentem.
  5. a) W przypadku korzystania z podkładu muzycznego należy dostarczyć go na CD lub pendrivie do organizatorów konkursu najpóźniej do 13.02.2017

Nagroda: Bon – szczęśliwy numerek dla całej klasy do wykorzystania w dowolnie wybranym dniu.

Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa złożona z nauczyciela, członka Samorządu Szkolnego oraz przedstawiciela Rady Uczniów.

Jury podczas oceny występów brać pod uwagę będzie:

  • dobór repertuaru (stopień trudności wykonywanego utworu)
  • choreografię
  • ogólny wyraz artystyczny

Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury konkursu, a decydujący głos ma przewodniczący Jury.

Zgłoszenia są przyjmowane do 07.02.2017 do przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.

 

Karta zgłoszenia udziału

Klasa: …………………………………………………………………

Tytuł utworu: ………………………………………………………….

Ilość osób: …………………………………………………………….

konkurs-walentynkowy