Zawody Chemiczne

10 listopada 2016 r. odbył się I etap IX edycji Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. I. Łukasiewicza, organizowanego przez Wydział Chemii Politechniki Rzeszowskiej. Konkurs o zasięgu ogólnopolskim, w którym bierze udział ponad 300 zawodników, daje możliwość sprawdzenia swojej wiedzy chemicznej i zweryfikowania stopnia przygotowania do egzaminu maturalnego z chemii. Do II etapu, który miał miejsce 17 grudnia w Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej zakwalifikowało się 137 zawodników, a wśród nich uczeń kl.2b Michał Ochwat
Na rozwiązanie 3 zadań z zakresu wykraczającego poza program nauczania chemii szkoły ponadgimnazjalnej uczestnicy mieli 120 minut.

20161217_102712

W dniu 26 listopada 2016 r. Michał zmagał się, w czasie 300 minut, z 5 zadaniami etapu okręgowego 63 Olimpiady Chemicznej, który odbył się w Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej. Każdy uczestnik, aby wejść do etapu okręgowego przesłał do Komitetu Okręgowego samodzielnie rozwiązane zadania etapu wstępnego. W etapie okręgowym w Rzeszowie uczestniczyło 58 uczniów.

20161126_105008

10 grudnia 2016 r. w Rzeszowie przeprowadzony został 53 Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. A. Swinarskiego, organizowany przez Wydział Chemiczny Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu. Obejmował on ok. 500 uczniów z 16 województw.
Utalentowani uczniowie, pasjonaci chemii rozwiązywali 5 zadań w czasie 180 minut.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!