Jubileusz X-lecia SKC

Szkolne Koło Caritas to organizacja uczniowska włączająca się w działalność charytatywną,wychowawczą oraz opiekuńczą. Działania łączą się z satysfakcją i rozwojem osobistym. Dzięki pracy podejmowanej w ramach Caritas, młodzi ludzie uwrażliwiają się na cierpienie i potrzeby drugiego człowieka. Niesienie pomocy staje się dla nich naturalnym odruchem.

21 grudnia świętowaliśmy dziesiątą rocznicę powołania Szkolnego Koła Caritas przy II LO w Jaśle. SKC w naszej szkole zostało powołane 20 października 2006 r. przez ks. mgr Stanisława Słowika Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Na uroczystość uczniowie przygotowali ciekawy program artystyczny, wprowadzający w istotę Świąt Bożego Narodzenia. Podejmowane tematy skłaniały zgromadzonych do refleksji oraz przypominały, że nie powinniśmy zadowalać się jedynie własnym szczęściem, lecz trzeba otworzyć się na drugiego człowieka. Do wzmocnienia przekazu artystycznego przyczyniła się piękna dekoracja zaprojektowana i wykonana przez panie Barbarę Zając i Monikę Ziębę. W prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Kingę Kaczmarek (kl.3a) można było ujrzeć dorobek SKC.

Wydarzenie uświetnili goście, którzy przybyli na uroczystość: ks. dr Piotr Potyrała – wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Piotr Róż – katecheta w II LO w Jaśle i Asystent Kościelny SKC w latach 2010 – 2012 oraz absolwentki naszej szkoły, Przewodniczące SKC w ubiegłych latach.
Wszyscy otrzymali Dyplomy Pamiątkowe, które graficznie opracowała Dominika Bratek z kl.2c.
Ksiądz Piotr Potyrała przekazał na ręce pana dyrektora Dyplom Jubileuszowy z błogosławieństwem Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby.

Program artystyczny spotkał się z aprobatą publiczności a artyści za swoją pracę zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Uroczystość na długo pozostanie w naszej pamięci.
Do Dyrekcji,Wolontariuszy oraz całej społeczności szkolnej kierujemy podziękowania za pomoc realizacji tego przedsięwzięcia. Życzymy kolejnych jubileuszy!