I Powiatowy Konkurs Biologiczno-Ekologiczny

W dniu 31.03.2017r. odbył się w naszej szkole  I Powiatowy Konkurs Biologiczno-Ekologiczny dla szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 15 uczniów, którzy reprezentowali 1LO w Jaśle, 2LO w Jaśle, LO w Kołaczycach, ZS nr 3 w Jaśle, ZS nr 4 w Jaśle. Trzech uczniów z naszej szkoły zostało wyłonionych w przeprowadzonych wcześniej eliminacjach szkolnych. Konkurs obejmował treści z zakresu biologii rozszerzonej zawarte w podstawie programowej dla szkół ponadgimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem treści ekologicznych.

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które zostały zakupione ze środków przyznanych w ramach dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych.

Wyniki konkursu:

1 miejsce – Michał Ochwat – 2LO Jasło

2 miejsce – Sylwia Brocławik – 2LO Jasło

3 miejsce – Magdalena Pacana – 2LO Jasło

wyróżnienie – Aleksandra Przetacznik – 1LO Jasło

 

Gratulujemy.

20170331_104241