Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”

22 uczniów klas pierwszych i drugich o profilu promedycznym uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”.

Celem konkursu jest utrwalenie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, o wielkim znaczeniu dla człowieka, oraz aktywizacja miłośników chemii poprzez rozwijanie ich umiejętności.

Uczniowie naszej szkoły zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Pracowitość naszych uczniów została nagrodzona.

Najwyższy wynik:

Michał Ochwat (IIB)

Natalia Dąbrowska (IIB)

Arkadiusz Ćwik (IIB)

Weronika Pawluś (IIB)

Uczestnikom konkursu gratulujemy!