Terminy egzaminów poprawkowych.

J. niemiecki – klasy drugie – 28.08.2017 r. – godz. 9.00

Matematyka – klasy pierwsze – 28.08.2017 r. – godz. 9.00

Matematyka – klasy drugie – 29.08.2017 r. – godz. 9.00

 

Wszystkich zainteresowanych uczniów prosi się o punktualne przybycie na wyznaczony egzamin z przyborami do pisania.