Dzień Nauczyciela

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w naszej szkole 16 października. Pan Dyrektor Ryszard Bal podziękował wszystkim nauczycielom za ciężką, codzienną pracę i wręczył nagrody. W imieniu odchodzącego Samorządu Uczniowskiego życzenia złożyła przewodnicząca II LO Dominika Kamińska.

Święto, nazywane potocznie Dniem Nauczyciela, to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu szkoły. Z tej okazji grupa teatralna „Jaskółczy niepokój” wystąpiła z ambitnym przedstawieniem „Dulszczyzna-polszczyzna”. Spektakl oparty był na tragifarsie kołtuńskiej Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. W roli Anieli Dulskiej wystąpiła Klaudia Owczorz  (IIIa), Felicjana zagrał Jakub Spólnik (IIIa), a ich dzieci kolejno: Hesię – Nina Leśniak (IIIa), Melę – Ewa Szpak (IIIb) i Zbyszka – Jakub Borowiec (IIIa). W roli Hanki zobaczyliśmy Annę Dzik (IIIb), Juliasiewiczowej  – Annę Rak (IIIb), Lokatorki  – Klaudię Kowalczyk (IIIc). Piękną scenografię zawdzięczaliśmy  Pani Barbarze Zając i Pani Monice Ziębie.

Gratulujemy!