VIII Pieszy Powiatowy Rajd Niepodległości – Liwocz 2017

W dniu 10 listopada br. odbył się  Pieszy Powiatowy Rajd Niepodległości na Liwocz z udziałem uczniów szkół z terenu powiatu jasielskiego oraz przedstawicieli samorządów i innych licznie zgromadzonych gości. Uczestnicy rajdu wyruszyli na szlak z miejscowości Ujazd kierując się na szczyt góry Liwocz. Po dotarciu na miejsce Starosta powitał uczestników rajdu oraz gości i wszyscy wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w  intencji Ojczyzny.

Następnie chór II LO w Jaśle odśpiewał hymn państwowy „Jeszcze Polska nie zginęła”. Uczniowie przedstawili referat pt. „Żołnierze AK walczący w lasach liwockich”. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą ku czci żołnierzy AK.

Po oficjalnych uroczystościach młodzież i goście spotkali się przy ognisku.

więcej informacji: powiat.jaslo.pl