Wyniki IX Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Informatycznego

W dniu 17 listopada 2017r. rozstrzygnięty został IX Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Informatyczny pod hasłem „Alternatywne źródła energii w mojej okolicy”.

Celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, ekologii i ochrony przyrody przy jednoczesnym rozwijaniu artystycznych umiejętności oraz wykorzystaniu technologii informacyjnej. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego.

Konkurs przeprowadzony był w dwóch oddzielnych kategoriach:

a) plakat – fotomontaż

b) film

Wyniki konkursu w kategorii plakat – fotomontaż:

I miejsce: Adam Piątkowski – LO Kołaczyce

hdr

 

II miejsce: Damian Gotryd – 1 LO Jasło

2-1lo-gotfryd

 

III miejsce ex aequo:

Erwin Dedo – LO Nowy Żmigród

3-lo-nowy-zmigrod-dedo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominika Zbylut – 2 LO Jasło

3-2lo-zbylut

 

 

Wyniki konkursu w kategorii film:

I miejsce: Damian Gotfryd, Przemysław Musiał – 1 LO Jasło

 

 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną zakupione ze środków przyznanych w ramach dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych.