„Jaskółczy niepokój” nagrodzony

28 listopada 2017 roku grupa teatralna „Jaskółczy niepokój” zaprezentowała dwa spektakle w ramach XIII Przeglądu Profilaktycznych Teatrów Uczniowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych z Jasła i Powiatu Jasielskiego PRO SCENKI.

Jury w składzie: Karolina Dymska – teatrolog, Donata Gryziec – psycholog z jasielskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, starszy sierżant Barbara Pawłowska  z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Iwona Byczek – inspektor do spraw profilaktyki przeciwalkoholowej z Urzędu Miasta Jasła, Andrzej Papciak – polonista, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Jaśle przyznało wyróżnienie naszej Szkole za spektakl „Dziewczynka z zapałkami”.

Gratulujemy!

Autor zdjęć: Dariusz Tęcza