Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jaśle. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnej w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej i kulturalnej, a także historię pożarnictwa.

Prace należy złożyć do 15 grudnia 2017 r.