Finał II Powiatowego Konkursu Biologiczno – Ekologicznego

W dniu 27 marca 2018 r. odbył się w naszej szkole finał II Powiatowego Konkursu Biologiczno – Ekologicznego.

Celem konkursu jest stworzenie uczniom możliwości szerszego realizowania swoich zainteresowań biologicznych, promowanie zdrowego stylu życia, ekologii i ochrony przyrody. 

Konkurs polegał  na  rozwiązaniu  testu,  na  który  składa się materiał w zakresie podstawowym i rozszerzonym z biologii, zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych z uwzględnieniem treści ekologicznych i ochrony przyrody. Do konkursu zgłosili się uczniowie 1 LO w Jaśle, 2 LO w Jaśle, LO w Kołaczycach, Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle, Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.

Wyniki:

1 miejsce – Michał Ochwat – 2 LO Jasło

2 miejsce – Weronika Pawluś – 2 LO Jasło

3 miejsce – Adam Kowalski – 2 LO Jasło

wyróżnienie – uczennica 1 LO w Jaśle 

Laureaci otrzymali nagrody w postaci pamiątkowych dyplomów oraz bonów podarunkowych do sieci Empik, które zostały zakupione ze środków przyznanych w ramach dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych.

Gratulujemy.

20180327_104159 20180327_104042