Lekcje o Funduszach Europejskich

W dniu 06.04.2018r. po raz kolejny obyły się w naszej Szkole lekcje o Funduszach Europejskich. Uczniowie klas pierwszych (IA, IC) podczas 45-minutowych zajęć z podstaw przedsiębiorczości dowiedzieli się czym są Fundusze Europejskie i jakie projekty realizowane są przy wsparciu PO RPW oraz jak wpływają na rozwój naszego regionu.

Program dotyczy pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Lekcje przeprowadzane były w oparciu o dostarczony scenariusz oraz specjalnie przygotowany komiks przygodowy. Każda lekcja kończyła się konkursem. Uczniowie, którzy najszybciej rozwiązali zadania związane z tematyką Funduszy Europejskich, otrzymali drobne upominki. Projekt realizowany jest w ramach promocji Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Celem głównym konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat projektów, które powstały przy udziale funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, zwłaszcza Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), wśród młodzieży z regionów Polski Wschodniej w rozumieniu PO RPW. Celem dodatkowym jest zainspirowanie grupy docelowej do analizy zmian i korzyści jakie przynosi realizacja tych inwestycji dla lokalnej społeczności.

W.Błasik