Wyniki egzaminu maturalnego.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego odbędzie się 3 lipca 2018 r. o godzinie 9.00