XVIII Szkolny Konkurs Literacki edycja specjalna pod hasłem: „Polska to jest wielka rzecz”

  • Konkurs obejmuje prace poetyckie i prozatorskie o tematyce patriotycznej.

  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 utwór prozatorski, np. opowiadanie i maksimum 3 wiersze.

  • Każdy utwór powinien być opatrzony kryptonimem. W załączonej, zamkniętej kopercie opatrzonej kryptonimem należy podać imię, nazwisko i klasę autora.

  • Wszystkie utwory należy złożyć organizatorom konkursu(p. M. Kłusek, p. B. Krzyżak, p. E. Drozd).

  • Termin składania prac: 22.10. 2018 r..