SZKOLNY KONKURS KRASOMÓWCZY pod hasłem „Polska to jest wielka rzecz”

19 listopada 2018 roku o godz. 10.30 odbędzie się Szkolny Konkurs Krasomówczy. Warunkiem udziału w konkursie jest zaprezentowanie przemówienia o tematyce patriotycznej samodzielnie zredagowanego lub zaczerpniętego z literatury ( np. „Kazania sejmowe” P. Skargi, „Wy, którzy pospolitą rzeczą…” J. Kochanowskiego, mowy z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza ).

Uczniowie chętni proszeni są o zgłaszanie swojego udziału do organizatorów konkursu ( p. M. Kłusek i A. Żeromskiej-Sroki ) do 15 listopada.