X Konferencja Ekologiczna: „Powietrze – rodzaje i skutki zanieczyszczeń oraz sposoby jego ochrony”

W dniu 24.10.2018r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami biologii brali udział w X Konferencji Ekologicznej organizowanej przez MDK w Jaśle oraz Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego. W tym roku tematem było: „Powietrze – rodzaje i skutki zanieczyszczeń oraz sposoby jego ochrony”.

Prelekcje wygłosili dr inż. arch. kraj. Marta Pisarek i dr inż. arch. dr inż. Anita Zapałowska z Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, mgr inż. Jolanta Nawrot z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie – Delegatura w Jaśle i lekarz Robert Snoch, specjalista pediatra i alergolog. Uczestnicy odwiedzili także Mobilne Laboratorium POLoNEs z Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie, prezentujące przyczyny niskiej emisji oraz Stację Monitoringu Jakości Powietrza przy ul. Sikorskiego w Jaśle.

więcej info plus fotorelacja: mdkjaslo.pl