Wyniki X Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Informatycznego

W dniu 13 listopada 2018r. rozstrzygnięty został X Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Informatyczny pod hasłem „Człowiek a jakość powietrza”.

Celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, ekologii i ochrony przyrody przy jednoczesnym rozwijaniu artystycznych umiejętności oraz wykorzystaniu technologii informacyjnej. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego.

Wyniki konkursu w kategorii plakat – fotomontaż:

I miejsce: Damian Gotfryd  – 1LO Jasło

 

II miejsce ex aequo:

Kinga Kosiba – 2LO w Jaśle

 

Adam Piątkowski – LO w Kołaczycach

 

III miejsce ex aequo:

Dominik Majka – ZS nr 4 w Jaśle

 

Natalia Zaleśny – 1LO w Jaśle

 

Wyróżnienie:

Aleksandra Rutana – ZS nr 4 w Jaśle

 

Anita Wojdyła – 2LO w Jaśle

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną zakupione ze środków przyznanych w ramach dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych.

Gratulujemy