„Polska to jest wielka rzecz”

W tym roku odbył się XVIII Szkolny Konkurs Literacki pod hasłem „Polska  to jest wielka rzecz”. Konkurs obejmował prace  prozatorskie i poetyckie o  tematyce patriotycznej. Każdy uczestnik mógł zgłosić jeden utwór prozatorski i trzy wiersze.

II miejsce w poezji zajął Jakub Twarduś z II a , a  Aleksandra Kolbusz z III d zdobyła III miejsce.

W prozie I miejsce zajęła Izabela Zalewska z I b,

II miejsce – Patrycja Gotfryd również z I b,

III miejsce – Agata Faryj z III a,

a wyróżnienie zdobył Michał Wilk z II d.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.