Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca planowanego strajku.

Otrzymałem od związków zawodowych działających w naszej szkole informację, że zamierzają przystąpić do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty. Strajk ma rozpocząć się w dniu 8.04.2019 roku i ma trwać do odwołania.
W tym czasie, w miarę możliwości, będziemy organizować zajęcia dydaktyczne dla uczniów, którzy przybędą do szkoły.
Informacje bieżące, również dotyczące ewentualnego odwołania i zakończenia strajku, będą umieszczane w dzienniku elektronicznym i na stronie www szkoły.

Dyrektor szkoły
Stefan Juryś