Informacja dla Rodziców i Uczniów

Dzień dobry.

W związku z pojawiającą się nieprawdziwą informacją, że szkoły podczas strajku nie prowadzą zajęć dydaktycznych, informuję, że szkoła funkcjonuje zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
W sytuacji, gdy nauczyciel mający w planie prowadzenie zajęć przystąpił do akcji strajkowej, organizujemy zastępstwo na danej godzinie lekcyjnej.
Brak uczestnictwa w zajęciach będzie – jak zwykle – traktowany jako nieobecność.

Dyrektor II LO w Jaśle
Stefan Juryś