Wyniki egzaminu maturalnego

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego odbędzie się 4 lipca 2019 r. o godzinie 9.00 w następujących salach:

klasa 3a – sala 25
klasa 3b – sala 31
klasa 3c – sala 15
klasa 3d – nowa sala gimnastyczna