Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”

Terminy XIII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akademickim 2019/2020
I etap
15.09.2019 r. – zamieszczenie zadań I etapu olimpiady na stronie internetowej

15.09.2019 r. – rozpoczęcie rejestracji elektronicznej uczestników z przedmiotów
Matematyka
Fizyka
Informatyka
Chemia
Geografia z elementami geologii

22.10.2019 r. – ostateczny termin nadsyłania rozwiązanych prac I etapu z matematyki, fizyki i geografii z elementami geologii

22.10.2019 r. – zakończenie rejestracji elektronicznej z wszystkich przedmiotów

23.10.2019 r. – 25.10.2019 r. – egzamin testowy z chemii (dostępny na platformie e-learningowej AGH)

23.10.2019 r. – 25.10.2019 r. – elektroniczny egzamin z informatyki (dostępny w systemie OIOIOI)

23.12.2019 r. – zamieszczenie wyników na stronie internetowej

II etap – Olimpiada w szkołach
1.02.2020 r. – egzamin z przedmiotów:
geografia z elementami geologii – godz. 10.00
fizyka – godz. 13.00

2.02.2020 r. – egzamin z przedmiotów:
chemia – godz. 10.00
matematyka oraz informatyka – godz. 13.00

28.02.2020 r. – zamieszczenie wyników na stronie internetowej

III etap – Olimpiada w AGH
28.03.2020 r. – egzamin z przedmiotów:
geografia z elementami geologii – godz. 10.00
fizyka – godz. 13.00

29.03.2020 r. – egzamin z przedmiotów:
chemia – godz. 9.30
matematyka – godz. 12.30
informatyka – godz. 16.00

16.04.2020 r. – zamieszczenie wyników na stronie internetowej

5.06.2020 r. – zakończenie olimpiady
Więcej informacji: zadania na stronie olimpiady
http://www.diament.agh.edu.pl/zadania/