Konkurs „Zobaczyć Matematykę”

Konkurs „Zobaczyć Matematykę” adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, a jego celem jest propagowanie matematyki za pomocą szeroko dostępnych metod komputerowych, jakimi są przeglądarki internetowe i oprogramowanie niekomercyjne.
Wyciąg z Regulaminu Konkursu:
„Warunki uczestnictwa w Konkursie

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
4. Uczestnik Konkursu powinien przygotować samodzielnie stronę w języku HTML z użyciem animacji typu gif, wykorzystując powszechnie dostępne oprogramowanie niekomercyjne. Dopuszczalne jest stosowanie bardziej zaawansowanych technik. Jedynym istotnym warunkiem jest niekomercyjność zastosowanego oprogramowania.
5. Przygotowana praca powinna zawierać wizualizację zagadnienia związanego z matematyką, przedstawioną w sposób atrakcyjny, ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści.”


Więcej informacji na stronie:

http://www.zobaczycmatematyke.pl/informacje-o-konkursie/