Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

19 października ubiegłego roku po raz pierwszy obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych jako świadectwo hołdu duchownym, którzy „swoją postawą dawali wyraz wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie swej chrześcijańskiej Ojczyzny – Polski”.  Wybór daty obchodzenia Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych nie był przypadkowy. To dzień porwania i śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. 

W projekcie ustawy wymieniono kilkanaście postaci, m.in. kardynała Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa Antoniego Baraniaka. To księża niezłomni represjonowani i więzieni w czasach stalinizmu. Do więzień wtrącono wtedy ponad 400 duchownych, których poddawano torturom i szantażowano. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, nasza szkoła również w tym była organizatorem powiatowych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych. Tym razem inscenizacja w wykonaniu szkolnego teatru „Jaskółczy niepokój” poświęcona była Prymasowi Tysiąclecia –Stefanowi Wyszyńskiemu. Scenariusz oparty był na „Zapiskach więziennych” kardynała. Aktorzy w przejmujący sposób oddali atmosferę trzech lat, które Prymas spędził w odosobnieniu, więziony przez rząd PRL.