Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kulturze Antycznej 03-03-2011

NON SCHOLE SED VITAE DISCIMUS”

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego.

Finał odbył się 3 marca w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wzięło w nim udział  9 najlepszych 3 – osobowych drużyn wyłonionych wcześniej  dwuetapowych eliminacjach. Zespoły oceniali pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego pod przewodnictwem  prof. dr. hab. Marka Olbrychta.

Drużyna z naszej Szkoły, w składzie:

  • Agnieszka Figlus ( IIB )
  • Ewa Machowska  ( IF )
  • Ewelina Mazur ( IIIB )

zdobyła tytuł laureata konkursu. Uczennice oprócz nagród rzeczowych otrzymały dodatkowe 20 punktów, jeśli wybiorą studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku: historia lub kulturoznawstwo.