Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów klas II i klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych. Jest on dwuetapowy, a poziom wymagań jest zgodny z podstawą programową nauczania chemii dla III i IV etapu edukacyjnego. Laureaci z klasy maturalnej mogą rekrutować się bez postępowania kwalifikacyjnego na studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach: Chemia, Chemia medyczna, Chemia zrównoważonego rozwoju.

Pierwszy etap konkursu dla uczniów klas II oraz dla uczniów klas maturalnych przeprowadzane są w pięciu okręgach.

7 grudnia 2019 r. w VII LO w Tarnowie, w konkursie dla klas II wśród 741 uczestników startowały: Kinga Biernacka, Aleksandra Czerkowicz i Izabela Zalewska.

W konkursie dla klas maturalnych, wśród 581 uczestników, startowały: Zuzanna Skiba i Karolina Wyżkiewicz.

Życzymy sukcesów naszej reprezentacji!