LXVI Olimpiada Chemiczna

Finaliści i laureaci Olimpiady Chemicznej są zwolnieni z egzaminu maturalnego z chemii w zakresie rozszerzonym, co jest równoznaczne ze zdaniem tego egzaminu na 100%. Zawody odbywają się w etapach: wstępnym, I, II i III. Etap wstępny polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań zamieszczonych w informatorze olimpiady. Sprawdzone i ocenione przez nauczyciela prace są przesyłane do komitetu okręgowego. Zawody I i II etapu odbywają się w siedzibach Komitetów Okręgowych.
Etap I, czyli jednodniowe zawody pisemne polegające na rozwiązaniu zadań teoretycznych w czasie 5 godzin zegarowych, odbył się 23 listopada 2019 r. Z ogólnej liczby 857 uczestników etapu I 60 zawodników z Okręgu Rzeszowskiego zmagało się zadaniami w budynkach Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej.
Do II etapu, obejmującego dwudniowe zawody pisemne i laboratoryjne, zakwalifikowano 344 uczniów ze szkół w całej Polsce. Wśród nich znalazła się Izabela Zalewska.
Serdecznie gratulujemy Izie i życzymy powodzenia na kolejnych etapach olimpiady!