Informacja dotycząca pracy 2LO w Jaśle od dnia 25.03.2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 2 Liceum Ogólnokształcące w Jaśle od dnia 25.03.2020 r. będzie prowadziło nauczanie na odległość. Szczegółowe zasady tej pracy zostały przesłane rodzicom, uczniom i nauczycielom za pomocą wiadomości dziennika elektronicznego.