Wielki sukces uczniów II LO w Jaśle!!! Nasi uczniowie zdobyli 11 indeksów na UJ!

Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim organizowany jest od 1996 roku. Jego pierwsza edycja, pomyślana jako akcja oświatowo-promocyjna, była wynikiem porozumienia podpisanego w 1995 roku pomiędzy Wszechnicą Jagiellońską i Fundacją UJ a Podhalańskim Towarzystwem Przyjaciół UJ. W kolejnych latach jego zasięg rozszerzał się.
Celem Konkursu Wiedzy o UJ jest przybliżenie młodzieży historii najstarszej polskiej uczelni oraz historii oświaty polskiej i europejskiej. Jednym z zadań przedsięwzięcia jest stworzenie uczniom z całej Polski oraz spoza jej granic możliwości poznania oferty studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zrównanie szans dostępu do nich kandydatom niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Główną nagrodą w konkursie są indeksy na wybrane kierunki studiów.
Dzisiaj, 30 czerwca XXIV Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim został rozstrzygnięty.

Aż 11 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle odniosło wielki sukces i uzyskało indeksy na Uniwersytet Jagielloński:

Daria Lasota- polonistyka antropologiczno-kulturowa
Jakub Maczuga-geologia
Kamila Kobak- filologia polska
Karol Koś -psychologia
Nikola Kurcz- kognitywistyka
Mateusz Gawłowicz- język polski w komunikacji społecznej
Tomasz Lawera- arabistyka
Krystian Bąk- muzykologia
Dominika Oleszkowicz – filologia węgierska
Magdalena Wadas – polonistyka antropologiczno-kulturowa
Edyta Kozioł – socjologia

Jestem z Was dumny!!!!!!!
Roman Lorens