Harmonogram wydawania zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego w dniu 11.08.2020 (wtorek)

  • A       sala 15 – obowiązuje wejście główne –

                              numery w dzienniku od 1 do 10: godz.  9,00  –  9,30

                              numery w dzienniku od 11 do 20: godz.  9,30  – 10,00

                              numery w dzienniku od 21 do 30: godz. 10,00  – 10,30

                              numery w dzienniku od 31 do 35: godz. 10,30  – 11,00

  • B        sala gimnastyczna – obowiązuje wejście od boiska –

                               numery w dzienniku od 1 do 10: godz.  9,00  –  9,30

                              numery w dzienniku od 11 do 20: godz.  9,30  – 10,00

                              numery w dzienniku od 21 do 30: godz. 10,00  – 10,30

                              numery w dzienniku od 31 do 33: godz. 10,30  – 11,00

  • C         sala 15 – obowiązuje wejście główne – 

                              numery w dzienniku od 1 do 10: godz. 11,00  – 11,30

                              numery w dzienniku od 11 do 20: godz.  11,30  – 12,00

                              numery w dzienniku od 21 do 30: godz.  12,00  – 12,30

                              numery w dzienniku od 31 do 36: godz. 12,30  – 13,00

  • D        sala gimnastyczna – obowiązuje wejście od boiska –

                             numery w dzienniku od 1 do 10: godz.    11,00  – 11,30

                              numery w dzienniku od 11 do 20: godz.  11,30  – 12,00

                              numery w dzienniku od 21 do 30: godz.  12,00  – 12,30

                              numery w dzienniku od 31 do 35: godz. 12,30  – 13,00

Absolwenci lat poprzednich- Sekretariat od godz. 9,00