Listy przyjętych do klas pierwszych 2LO w Jaśle w roku szkolnym 2020/2021

Listy przyjętych wygenerowane przez system na podstawie potwierdzenia miejsc przez złożenie oryginałów dokumentów:

zbiorcza lista pobierz
zbiorcza lista przyjętych i nieprzyjętych

Ostateczne listy przyjętych po uwzględnieniu wniosków o ponowne rozpatrzenie rekrutacji (stan na dzień 24.08.2020 r.). :

klasa 1A – humanistyczno-prawnicza
klasa 1B – promedyczna
klasa 1C – biologiczno-językowa
klasa 1D – politechniczna

Głównym kryterium w rozpatrywaniu wniosków była ilość punktów uzyskana przez kandydata.