Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – rok szkolny 2020/2021

Planowany termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 14-25 września 2020 r.

Szczegółowe informacje: zobacz