Zasady postępowania stosowane w systemie nauczania zdalnego i hybrydowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle w okresie pandemii Sars Cov-2

pobierz