Szkolne Koło Caritas

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz poprzez to, kim jest; nie poprzez to, co ma, lecz poprzez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Każdy człowiek odczuwa potrzebę niesienia pomocy innym, a w szczególności ludzie młodzi, którzy realizują ją poprzez przynależność do różnych grup i organizacji charytatywnych. Taką możliwość dają im często szkoły. II Liceum może poszczycić się wieloma sukcesami związanymi z tego rodzaju działalnością. Jednym z nich było powołanie Szkolnego Koła Caritas, które miało miejsce 20 października 2006 roku. Od tego czasu SKC nieustannie śpieszy z pomocą wszystkim potrzebującym. Tworzący je uczniowie naszej szkoły nie zapominają zarówno o chorych dzieciach, jak i ludziach starszych. Swoimi skrzydłami obejmują Dom Dziecka w Wolicy, Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” oraz Jasielskie Hospicjum. Nagrodą za ten trud są dla nich uśmiechy osób, którym pomagają, ich wdzięczność i łzy szczęścia. Poza tymi działaniami nasi uczniowie organizują kwesty, loterie fantowe, przygotowują akademie  i jasełka, rozprowadzają stroiki świąteczne, pomagają ludziom dotkniętym klęskami żywiołowymi. Biorą także czynny udział w akcjach proekologicznych. Warto także wspomnieć o tym, że nasi młodzi wolontariusze zostali laureatami Samorządowego Konkursu dla Nastolatków „Ośmiu wspaniałych” i w 2010 roku reprezentowali powiat jasielski podczas eliminacji ogólnopolskich.

Poprzez kwesty, przygotowywanie paczek mikołajkowych dla podopiecznych Domu Dziecka w Wolicy, zbiórkę nakrętek na wózek inwalidzki, akcję „Dziewczynka z zapałkami” czy też pozyskiwanie sponsorów, wolontariusze starają się wspierać tych, którzy tej pomocy potrzebują. Niestety, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny jest niezwykle kosztowny i nie zawsze zebrane środki wystarczają na realizację danego zamierzenia. Dlatego liczymy na pomoc darczyńców. Jeżeli ktoś pragnie dać coś od siebie dla potrzebujących, SKC przy II LO w Jaśle może przekazać te środki przy pomocy konta (31862710112001003333550001).
Wszystkie środki zostaną przekazane zgodnie z zamierzeniem, a my będziemy na bieżąco informować o naszych działaniach.

To cudowne uczucie, kiedy jesteśmy w stanie uczynić czyjeś życie odrobinę lepszym
i wnieść w nie promyk nadziei. Dlatego nie bójmy się pomagać !

Bierzmy przykład z naszych koleżanek i kolegów!

Za dotychczasowe działania serdecznie całej społeczności szkolnej dziękujemy!