Rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie

Rok 2011 został ogłoszony rokiem Marii Skłodowskiej- Curie uchwałą sejmu z dnia 03.12.2010 roku, w setną rocznicę przyznania jej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, za odkrycie dwóch nowych pierwiastków – polonu i radu.

Maria_SklodowskaCurie_5067323500x500


Życiorys