14-04-2011 Uroczyste wręczenie Nagród Laureatom IX Powiatowego Konkursu Chemicznego

W dniu 14 kwietnia 2011 r. w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle odbyło się
uroczyste wręczenie dyplomów i nagród książkowych laureatom i uczestnikom
IX Powiatowego Konkursu Chemicznego szkół ponadgimnazjalnych klas II, III
i IV.

Konkurs składał się z dwóch części:

-część pierwsza obejmowała zadania teoretyczne: uczestniczyło w niej 27
uczniów reprezentujących 5 szkół powiatu jasielskiego,

-część druga, praktyczna obejmowała zadania laboratoryjne: uczestniczyło
w  niej 10 najlepszych uczniów wyłonionych na podstawie wyników części
pierwszej.

II miejsce: Maria Majewska (IIB)
V miejsce: Barbara Ryznar (IIIB)
VII miejsce: Monika Świdrak (IIIB)
IX miejsce: Justyna Zborowska (IIIB)

Ponadto uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie
Chemicznym „Alchemik”. Najwyższe wyniki w szkole uzyskali: Mateusz
Łozyniak (IIIE), Gabriela Wierzgacz (IIB), Maria Majewska (IIB)
i  Agnieszka Stęgowska (IIIB).

Uczniowie otrzymali dyplomy uznania i wyróżnienia.

Wszystkim uczestnikom konkursów gratulujemy.