7.05.2011 Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas w Łagiewnikach

Dnia 7. 05. 2011r. w Łagiewnikach odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka
Pracowników i Wolontariuszy Caritas. Również i my jako przedstawiciele
Szkolnego Koła Caritas wraz z kilkoma innymi grupami udaliśmy się na to
spotkanie.

Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy od zawiązania wspólnoty oraz świadectwa
osób związanych z posługą w Caritas. Uroczystą mszę św. odprawił ks.
biskup, który udzielił błogosławieństwa relikwią bł. Jana Pawła II.

Po  pysznym posiłku przygotowanym dla wszystkich, nadszedł czas na wspólną
zabawę podczas koncertu. Na zakończenie pielgrzymki odbyła się Koronka
do  Miłosierdzia Bożego.

Korzystając z wolnego czasu postanowiliśmy zwiedzić Kraków, m.in.
odwiedziliśmy grób pary prezydenckiej oraz Wawel.
Pomimo zmęczenia, droga powrotna upłynęła nam bardzo wesoło i szybko.
Ta  pielgrzymka długo pozostanie w pamięci i sercu wszystkich uczestników.