Niebieski Parasol

W bieżącym roku szkolnym grupa 16 uczniów ze Szkolnego Koła Caritas
podjęła się pracy wolontariackiej w Stowarzyszeniu  Na Rzecz Długotrwale
Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Jaśle. Wolontariat obejmował udział
w zajęciach świetlicy integracyjno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.
Pierwszego czerwca wolontariusze razem ze swoimi podopiecznymi brali
udział w zabawach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury z okazji
Dnia Dziecka. Zarówno udział w tej imprezie, jak i praca w stowarzyszeniu
dostarczyła uczniom wiele satysfakcji a podopiecznym radości.
Wszystkim zaangażowanym dziękujemy.