III Konferencja Ekologiczna w Jaśle

W dniu 12 października 2011r. odbyła się III Konferencja Ekologiczna organizowana przez Młodzieżowy Domu Kultury w Jaśle. Konferencja składała się z dwóch części: I część w MDK, II część w Magurskim Parku Narodowym. W tym roku konferencja była pod hasłem: „Człowiek i dzikie zwierzęta – wzajemne relacje na przykładzie przyrody Beskidu Niskiego”. Konferencja miała na celu edukację z zakresu biologii, ekologii oraz zachowań dzikich zwierząt, ich roli w gospodarczej i społecznej działalności człowieka. Omówiono sytuacje, w których człowiek wchodzi w konflikt z drapieżnikami oraz przedstawiono sposoby ochrony inwentarza przed ich atakami. Przedstawiono wiele ciekawych informacji na temat wilka, bobra, sów oraz polskich węży.

W konferencji Naszą Szkołę reprezentowali nauczyciele biologii oraz uczniowie: z klasy 2b – Katarzyna Szudy, Paulina Gronkiewicz, Aleksandra Stanek, oraz z klasy 3b – Agnieszka Figlus, Anna Hendzel.

Szkoła otrzymała materiały edukacyjne przekazane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie. Są to publikacje na temat wilka, wydry, bobra oraz pakiety edukacyjne dotyczące energii odnawialnej, czterech żywiołów oraz sów Polski.

czytaj więcej, foto