IV Powiatowy konkurs ekologiczno-informatyczny „ŻYJ ZDROWO I EKOLOGICZNIE”

W naszej szkole już po raz czwarty organizowany jest Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Informatyczny „ŻYJ ZDROWO I EKOLOGICZNIE”. Koordynatorami i pomysłodawcami konkursu są: Marta Bochnia-Krajewska i Andrzej Krajewski. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego. Celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, ekologii, ochrony przyrody, rozwijanie artystycznych umiejętności przy wykorzystaniu technologii informacyjnej.

Konkurs „Żyj zdrowo i ekologicznie” przeprowadzany jest w dwóch oddzielnych kategoriach:

a)    Plakat-fotomontaż pod tegorocznym hasłem: „Człowiek – przyjaciel czy wróg przyrody?”.

Jest to konkurs indywidualny na 1 projekt plakatu-fotomontażu wykonanego w dowolnym komputerowym programie graficznym. Bazowym zdjęciem wykorzystanym przez ucznia  w fotomontażu ma być zdjęcie wykonane osobiście z regionu jasielskiego. Praca musi być zaopatrzona w hasło, które powinno być adekwatne do przedstawianych treści.

Poszczególne szkoły mogą być reprezentowane przez najwyżej trzy osoby, które typuje szkolny koordynator konkursu. Zobowiązany jest on również dostarczyć na adres Organizatora prace nagrane (w osobnych katalogach) na płycie CD, której tytułem ma być nazwa szkoły. Nazwą katalogu ma być natomiast imię i nazwisko ucznia – autora pracy. W katalogu danego ucznia oprócz ocenianej pracy: plakatu-fotomontażu musi znaleźć się również oryginalne zdjęcie wykorzystane w pracy. Razem z płytą proszę dołączyć wypełniony, podpisany i opatrzony pieczątką szkoły formularz rejestracyjny.

Termin dostarczenia prac: 15 listopada 2011 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 18 listopada 2011 roku.

b)   Film pod tegorocznym hasłem: „Człowiek – przyjaciel czy wróg przyrody?”.

Jest to konkurs rozgrywany w grupach 2 lub 3-osobowych. Polega na nakręceniu filmu. Czas trwania filmu: do 5 minut, dopuszczalne formaty: avi, flv, mov.

Poszczególne szkoły mogą być reprezentowane przez dwie 3-osobowe grupy, które typuje szkolny koordynator konkursu. Zobowiązany jest on również dostarczyć na adres Organizatora filmy nagrane (w osobnych katalogach) na płycie CD, której tytułem ma być nazwa szkoły. Nazwą katalogu ma być natomiast imię i nazwisko ucznia – lidera grupy. Razem z płytą proszę dołączyć wypełniony, podpisany i opatrzony pieczątką szkoły formularz rejestracyjny.

Termin dostarczenia prac: 15 listopada 2011 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 18 listopada 2011 roku.
Laureatami obu kategorii są uczniowie, którzy zajmą I, II i III miejsce.
Laureaci obu kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.