Spotkanie z Astronomią

W środę 2 listopada odbyło się w naszej Szkole, po raz drugi, „Spotkanie z Astronomią” prowadzone przez Aleksandra Trębacza.

Multimedialna prelekcja edukacyjna przeznaczona była dla uczniów klas I i II. Obejmowała zagadnienia astronomiczne, fizyczne, geograficzne i ekologiczne.

W ramach prelekcji, w interesujący sposób została przedstawiona: historia astronomii i jej zastosowanie w różnych dziedzinach, skala i struktura Wszechświata, Narodziny i życie gwiazd, budowa Układy Słonecznego, powstanie planet oraz rodzaje i warunki na nich panujące.

W ramach tematyki ekologicznej przedstawiona została Ziemia jako niezwykła planeta. Omówiono również temat życia pozaziemskiego. W niezwykle ciekawy i pouczający sposób poruszone zostały zagadnienia efektu cieplarnianego oraz jego skutków dla całej Ziemi i coraz częstszych anomalii pogodowych. Prowadzący podkreślił konieczność troski o środowisko naturalne oraz to, że każdy z nas już dziś przez proste czynności może przyczynił się do zahamowania szkodliwego efektu cieplarnianego.

Dodatkową atrakcją pokazu był autorski reportaż z wyprawy do Meksyku, przedstawiający przebieg niezwykłego zjawiska astronomicznego – całkowite zaćmienie Słońca.

Po zakończonej prelekcji odbyły się obserwacje wybuchów na Słońcu i plam słonecznych przy pomocy specjalistycznych teleskopów, m.in teleskopu z filtrem H – alpha – zdjęcia z obserwacji na naszej stronie.

Pokaz zainspirowany i zorganizowany przez p. Annę Łęczycką – Kras.