Wyniki IV Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Informatycznego „ŻYJ ZDROWO I EKOLOGICZNIE”

W dniu 25 listopada 2011r. rozstrzygnięty został IV Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Informatyczny „ŻYJ ZDROWO I EKOLOGICZNIE”. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia, ekologii, ochrony przyrody, rozwijanie artystycznych umiejętności przy wykorzystaniu technologii informacyjnej. Konkurs przeprowadzony był w dwóch oddzielnych kategoriach:

a) Plakat-fotomontaż pod tegorocznym hasłem: „Człowiek – przyjaciel czy wróg przyrody?
b) Film pod tegorocznym hasłem: „Człowiek – przyjaciel czy wróg przyrody?”

W tym roku nie było chętnych do wzięcia udziału w kategorii filmu. Natomiast w kategorii plakat-fotomontaż wyniki były następujące:

I miejsce: Paweł Kaleta (3b) – II LO Jasło
Dwa równorzędne II miejsca: Paulina Barzyk (3e) oraz Natalia Żygłowicz (2b) – II LO Jasło
Dwa równorzędne III miejsca: Anna Bykowska (2c) oraz Katarzyna Kucińska (3c) – ZS nr 3 w Jaśle

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i cenne nagrody które zostały zakupione ze środków przyznanych w ramach dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych.

Nagrodzone prace:

I miejsce: Paweł Kaleta

"Oddychaj - nie pal"

II miejsce: Paulina Barzyk

"Zanieczyszczając środowisko zanieczyszczaś siebie"

Natalia Żygłowicz

"Człowiek przyjaciel czy wróg"

III miejsce: Anna Bykowska

      

Katarzyna Kucińska