Spotkanie Autorskie: „Bliżej poezji…”

24 lutego odbyło się w naszej szkole spotkanie autorskie pod hasłem: „Bliżej poezji…”

Gośćmi tego spotkania byli młodzi twórcy – Albert Kociuba ( absolwent naszej szkoły, autor debiutanckiego tomiku ” Między ciszą a milczeniem”, obecnie student Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie) oraz towarzyszący mu Mateusz Nocek, uczeń IV klasy technikum budowlanego.

Opowiedzieli oni o swoich autorskich doświadczeniach, a także o warsztacie twórczym. Udzielili odpowiedzi na wiele pytań, które znalazły się w ” skrzynce pytań do poety”. Początkującym twórcom, których jest wielu wśród uczniów naszej szkoły, przekazali cenne wskazówki. Wielu obecnych na spotkaniu czytelników poezji Alberta Kociuby urzekła szczerość, gwałtowność i uczciwość jego wyznań.

Sam twórca powiedział, że jego poezja to szukanie świata w sobie i siebie w świecie. Duże zainteresowanie swoimi tekstami, również śpiewanymi wzbudził Mateusz Nocek. Sam siebie zaliczył do grona „poetów przeklętych”. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

Autorzy wierszy zostali wielokrotnie nagrodzeni brawami za zaprezentowane teksty, opowiedziane anegdoty i za przekazane ważne oraz wartościowe słowa. Obecni na spotkaniu uczniowie wykazali duże zainteresowanie słowem poetyckim. Spotkanie zorganizowały: Małgorzata Kłusek i Ewa Skocz.

Foto Galeria