POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI W JĘZYKU NIEMIECKIM : “Die deutschen Balladen – Spiegel der deutschen Geschichte”

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO W JĘZYKU NIEMIECKIM :

“ Die deutschen Balladen – Spiegel der deutschen Geschichte”

Organizatorzy konkursu : nauczyciele języka niemieckiego II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle
Termin konkursu: 23.04.2012 godzina 9.00

1.Cele konkursu: zainteresowanie uczniów literaturą niemieckojęzyczną, propagowanie języka niemieckiego, aktywizowanie miłośników poezji, prozy i teatru poprzez prezentowanie swoich dokonań, rozwijanie zdolności recytatorskich i teatralnych, zachęcanie do występów na scenie i prezentacji własnych zdolności.

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy wykazują zainteresowanie nauką języka niemieckiego oraz literaturą krajów niemieckiego obszaru językowego.

3. Każdy uczestnik konkursu wybiera z zaproponowanego przez organizatorów kompendium jeden utwór i przygotowuje go do recytacji.

4. Ostateczny termin zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w konkursie ustala się na
dzień 13.04.2012.

Zgłoszenia należy kierować na adres:
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
ul. Floriańska 24
38-200 Jasło
lub pocztą elektroniczną: 2lojaslo@gazeta.pl
z dopiskiem „Konkurs recytatorski w języku niemieckim”

5. Szkoła ma prawo zgłosić do konkursu maksymalnie trzech kandydatów, którzy wybierają po jednym z następujących utworów:

Heinrich Heine “Belsazar”
Georg Maurer “Aphrodite und der Hirt”
Rainer Maria Rilke “Die Heiligen Drei Könige”. Legende
Georg Heym “Columbus” 12. Oktober 1492
Conrad Ferdinand Meyer “Napoleon in Kreml”
Karl Mickel “Das Kindlein am Himmelstor”
Christian Friedrich Hebbel “ Die Polen sollen leben”
Rainer Kirsch “Ausflug machen”
Johannes Bobrowski “ Bericht”
Johannes R. Becher “Ballade von den Dreien”
Volker Braun “ Schlacht bei Fehrbellin”

6. Ocena recytacji jest sumą punktów uzyskanych w każdej z wymienionych niżej kategorii:
wymowa i intonacja( poziom języka) – 0-5 pkt.
interpretacja( umiejętności aktorskie) – 0-5 pkt.
ogólne wrażenie artystyczne – 0-5 pkt.

7. Występy uczestników mogą być wzbogacone prezentacją multimedialną lub podkładem muzycznym, wyklucz się jednak formę poezji śpiewanej.
Organizator zapewnia możliwość skorzystania ze sprzętu audiowizualnego.

8. Wszystkie terminy dotyczące przeprowadzenia konkursu ustalają organizatorzy.

9. Organizatorzy mają prawo wyróżnić jednego kandydata nagrodą specjalną.
Organizatorzy: Elżbieta Szpak, Marzena Ochwat, Iwona Bartoszewicz.