Wyróżnienia „Bene Meritus – dobrze zasłużony” – rozdane

W dniu 14 czerwca 2012 roku Agnieszka Figlus uczennica klasy III B naszej szkoły otrzymała wyróżnienie „Bene Meritus – dobrze zasłużony”, które zostało ustanowione przez Zarząd Powiatu w Jaśle.

O godzinie 10:00 w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle odbyło się wręczenie dyplomów oraz nagród uczniom szkół ponadgimnazjalnych z naszego Powiatu. Wyróżnienie „Bene Meritus” zostało ustanowione przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2001 roku. Jego celem jest nagradzanie uczniów szkół pondgimnazjalnych, którzy nie tylko osiągają znakomite wyniki w nauce, ale reprezentują swoją szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach i turniejach.
Agnieszka Figlus uzyskała w roku szkolnym 2011/2012 średnią ocen 4,92 oraz wzorową ocenę zachowania, brała udział w przedmiotowych konkursach i olimpiadach (tj. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego, Interdyscyplinarny Konkurs Historyczno – Angielski, XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody). Brała udział w pracach samorządu szkolnego i należała do szkolnego koła Caritas. Odznacza się wysoką kulturą osobistą, umiejętnie i chętnie współpracowała z zespołem klasowym systematycznie pomagając w nauce innym uczniom. Jej postawa, zaangażowanie w życie Szkoły stanowią bardzo dobry przykład dla kolegów i koleżanek.

Życzymy powodzenia w dalszej edukacji.
Społeczność II LO w Jaśle