„Sprzątanie Świata – Polska”

Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska” pod hasłem „Nie śmiecę…” przypadła na 14-16 września. Uczniowie II LO z kl. I i II pod opieką nauczyciela geografii Anny Wasilewskiej, jak co roku brali aktywny udział prowadząc działania porządkowe na terenie miasta Jasła. W dniu 15 września uprzątnięto obszar wałów rzeki Wisłoki – zebrano odpady oraz posegregowano surowce wtórne – szkło, plastik, papier.
Udział w akcji przyczynia się do wzbogacenia świadomości ekologicznej młodzieży, mobilizuje uczestników do pogłębiania wiedzy na temat ochrony przyrody i środowiska, zachęca do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i jego konsekwencjami.
W tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata” brali udział uczniowie:
kl. I – Izabella Łętowska, Klaudia Stopa, Magdalena Twaróg, Joanna Michalec, Paulina Zgrzebieniowska, Paulina Leputa, Marlena Matysek, Paulina Janowska, Dominika Forystek.
kl. II – Agnieszka Twardzik, Klaudia Setlak, Katarzyna Paluch, Anna Pikul, Katarzyna Jachimowska, Karolina Ładoś, Maciej Zagórski, Michał Wiatr.

Na szczególną pochwałę zasługują uczniowie kl. II d – Maciej Zagórski i Michał Wiatr, którzy brali także udział w ubiegłorocznej akcji po hasłem: „Lasy to życie”.